اجتماعبازی

بازی شطرنج چگونه است؟

چگونه شطرنج بازی کنید

این مطلب چقدر براتون مفید بود؟

شطرنج یک بازی استراتژیک دو نفره بسیار محبوب است که به نظر میرسد قرن ها پیش از هند شروع شده است.  برای برنده شدن در بازی ، شما باید با حرکت دادن مهره های خود حریف خود را “کیش کنید” که شاه حریف با تهدید خوردن روبرو شود که از نتواند این تهدید را از بین ببرد .

اگرچه شما مجموعه ای از قوانین را به راحتی درک می کنید ، اما برای شکست دادن حریف ماهر ، استراتژی لازم از آن قوانین پیشی می گیرد. بعد از یادگیری قوانین اصلی و انجام بازی های تمرینی ، شما قادر خواهید بود بازیکنان دیگر را به چالش بکشید و برنده شوید!

 

نحوه بازی شطرنج :

 

الف ) منظم کردن صفحه شطرنج و مهره ها

چگونه بازی کنید

الف) ۱٫ صفحه شطرنج را طوری قرار دهید که هر بازیکن در گوشه سمت چپ خود خانه سیاه داشته باشد.

از هر دو بازیکن بخواهید که مهره های خود را در کنار یکدیگر بگذارند. تخته را بچرخانید تا هر بازیکن یک خانه سیاه در گوشه پایین سمت چپ و یک خانه سفید در گوشه پایین سمت راست داشته باشد. [۱]

 • از ریتم “سفید در سمت راست” استفاده کنید تا در هنگام چیدن بازی صفحه خود را به یاد بیاورید.
 • اصول اولیه مجموعه شطرنج را بفهمید: شطرنج روی تخته ای ساخته شده است که از ۶۴ مربع متناوب سیاه و سفید تشکیل شده است. مجموعه شطرنج ۳۲ مهره دارد ، ۱۶ عدد سیاه و ۱۶ عدد سفید. هر مجموعه شامل ۱ شاه ، ۱ وزیر ، ۲ رخ ، ۲ فیل ، ۲ اسب و ۸ پیاده است.

چگونه شطرنج بازی کنید

الف) ۲٫ ردیف و فایل صفحه شطرنج را برای قرار دادن مهره ها و یادداشت نوشتن یاد بگیرید.

 ردیف ها افقی هستند و فایل ها ستونی هستند که بین بازیکنان در جریان هستند. ردیف ها از ۱ تا ۸ لیست شده اند و از سمت صفحه با مهره های سفید شروع می شود. فایلها با حروف “a” تا “h” که از سمت چپ بازیکن سفید شروع می شود ، ذکر شده اند. با ذکر ردیف و فایل , هر خانه روی صفحه یک ردیف و فایل به خصوص دارد. [۲]

 • به عنوان مثال ، گوشه سمت چپ برای بازیکن سفید A1 است در حالی که گوشه سمت چپ برای بازیکن سیاه h8 است.
 • با ذکر هر حرکتی که شما و حریف  انجام میدهید خود با نوشتن مهره  و خانه ای که به آن حرکت می کند ، یادداشت را تمرین کنید.
 • در صورت تمایل نیازی به استفاده از سیستم نماد ردیف و فایل نیست ، اما این امر باعث می شود که صفحه ساده تر شود.

ردیف و فایل در بازی

الف) ۳٫ رخ ها را در گوشه های صفحه شطرنج قرار دهید.

رخ ها معمولاً مانند برج های قلعه به نظر می رسند و می توانند هر تعداد خانه را به صورت افقی یا عمودی حرکت  کنند ، اما آنها نمی توانند از روی مهره ها پرش کنند. رخ های سفید را بر روی خانه های a1 و h1 قرار دهید و خانه های سیاه را روی مربع های a8 و h8 قرار دهید. [۳]

 • رخ ها در نماد شطرنج با “R ” نشان داده میشوند.

چگونه شطرنج بازی کنید

الف) ۴٫ اسب ها را در کنار رخ های خود تنظیم کنید.

اسب ها (شوالیه ها) حرکتی L مانند دارند که دو خانه به صورت افقی یا عمودی میروند و بعد از آن یک خانه عمودی یا افقی حرکت دارند. اسب های سفید را روی خانه های b1 و g1 قرار دهید و اسب های سیاه را روی b8 و g8 قرار دهید. [۴]

 • اسب ها تنها مهره هایی هستند که می توانند از همان حرکت اول از روی سایر مهره ها پرش کنند تا زمانی که خانه خالی برای حرکتشان وجود نداشته باشد.
 • اسب ها با نماد گذاری به عنوان “N” یا “Kt” شناخته می شوند.

اسب و رخ

الف) ۵٫ فیلها (اسقفها) را در كنار اسب های خود قرار دهید.

فیلها سومین مهره بلند در مجموعه شطرنج شما هستند و در یک خط مستقیم به صورت مورب حرکت می کنند. اگر بازیکن با مهره سفید هستید ، فیلهای های خود را بر روی c1 و f1 قرار دهید و فیلهای های سیاه را بر روی مربع های c8 و f8 قرار دهید. [۵]

 • فیلها ها نمی توانند بر روی مربعی حرکت کنند که همرنگ مربع شروع آن نیست.
 • در شطرنج فیلها را با “B” نشان میدهند.

چگونه شطرنج بازی کنید

الف) ۶٫ وزیر ها (ملکه ها) را بر روی رنگ های مطابق آنها در ردیف های پشتی قرار دهید.

وزیر ها از نظر بلندی دومین قطعه هستند و می توانند هر تعداد مربع را از هر جهت حرکت کنند تا زمانی که فضاهای روبرویشان خالی باشد. وزیر سفید را روی d1 و وزیر سیاه را روی d8 بگذارید تا مستقیماً روبروی یکدیگر قرار گیرند. [۶]

 • وزیر نمی تواند مانند اسب جهت ها را با یک چرخش تغییر دهد.
 • وزیر ها در نماد گذاری با عنوان “Q” شناخته می شوند.

چگونه شطرنج بازی کنید

الف) ۷٫ شاه ها را در کنار وزیر ها قرار دهید.

شاه شما بلندترین مهره در مجموعه شطرنج شماست و قطعه ای است که شما باید در طول بازی از آن محافظت کنید. شاه ها می توانند در طول نوبتشان در بازی تنها ۱ خانه را در هر جهت حرکت کنند. شاه ها را در کنار وزیر ها قرار دهید تا ردیف پشتی مهره هایتان تکمیل شود. [۷]

 • شما نمی توانید شاه خود را به خانه ای منتقل کنید که در نوبت بعدی اسیر شود(بخورد).
 • هنگامی که از نماد استفاده می کنید ، شاه ها در آن با عنوان K شناخته می شوند.

چگونه شطرنج بازی کنید

الف) ۸٫ پیاده های خود را در ردیف جلوی سایر مهره های خود قرار دهید.

پیاده های شما کوتاه ترین و ضعیف ترین مهره های یک بازی شطرنج هستند. پیاده ها فقط می توانند ۱ حرکت را به سمت تخته حریف خود حرکت داشته باشند. ۱ پیاده سفید را در هر خانه از ردیف ۲ قرار دهید و پیاده های سیاه را در خانه های ردیف ۷ قرار دهید. [۸]

 • پیاده ها با هیچ حرفی در یادداشت برداری نماد گذاری نشده اند.
 • در اولین حرکت خود ، پیاده ها می توانند ۱ یا ۲ خانه را به جلو حرکت دهند. بعد از اولین حرکت, آنها فقط می توانند ۱ خانه را طی کنند.

ب) قواعد بازی شطرنج

چگونه شطرنج بازی کنید

ب) ۱٫ بازی با حرکت بازیکنی که مهره های سفید را دارد شروع میشود.

 بازیکنی که دارای مهره های سفید است ، همیشه بازی شطرنج را شروع می کند. هر یک از مهره های خود را که قادر به حرکت است انتخاب کنید و آن را در خانه جدید خود قرار دهید. بعد از اینکه بازیکن با مهره سفید بازی اش را انجام داد ، نوبت بازی با مهره های سیاه خواهد بود. [۹]

 • اگر چندین بازی پشت سر هم بازی می کنید ، مشخص کنید که چه کسی با مهره های سفید شروع کند تا بازی هایتان را عادلانه نگه دارد.
 • بازیکن با مهره های سفید چون شروع حرکت با اوست مزیت جزئی دارد.
 • با هدف کنترل ۴ مربع مرکز؛ d4 ، e4 ، d5 و e5؛ در اوایل بازی از آنجا که آنها بیشترین تحرک و قدرت را برای مهره های شما دارند اقدام موثر انجام دهید. [۱۰]

مهره سفید

ب) ۲٫ مهره های حریف را با حرکت به همان خانه ضبط کنید.

زدن مهره ها به معنای نشستن در همان خانه مهره حریف و خارج کردن آن از بازی است. سعی کنید مهره های قوی تر طرف مقابل خود را مانند وزیر ، رخ و فیل های شان را بگیرید تا نوبت آنها حرکتشان قدرت کمتری داشته باشد. [۱۱]

 • پیاده ها نمی توانند مانند سایر مهره ها , مهره هایی را که مستقیماً در جلوی آنها هستند بزنند . در عوض ، پیاده ها فقط می توانند مهره هایی را که ۱ خانه به صورت مورب در مقابل آنها قرار دارند را بزنند .
 • شما نمی توانید پادشاه حریف خود را اسیر کنید. اما برای برنده شدن در این بازی باید مهره های خود را به گونه ای حرکت دهید تا آنها بتوانند پادشاه را تصرف کنند.
 • در حین نوبت خود ، بررسی کنید که آیا حریف شما می تواند در نوبت بعدی مهره ای شما را بزند یا خیر. در حالی که سعی می کنید مهره های حریف خود را بزنید ، از مهره های خود محافظت کنید.

چگونه شطرنج بازی کنید

ب) ۳٫ شاه حریف خود را کیش کنید.

یکی از مهره های خود را حرکت دهید تا به طور بالقوه بتواند پادشاه حریف را در نوبت بعدی بزند. وقتی حریف خود را اینگونه تحت کنترل قرار می دهید ، با صدای بلند “کیش ” را بگویید تا حریف شما بداند. حریف شما باید در حین نوبت بعدی یا با حرکت شاه ، یا با حرکت مهره دیگرش جلوی کیش شما را بگیرد یا با گرفتن مهره شما از کیش خارج شود. [۱۲]

 • شاه می تواند مهره دشمن را تنها در صورتی که با زدن آن مهره دوباره کیش نشود بزند.
 • اگر در حال کیش هستید ، باید کاری کنید تا از شاه خود محافظت کنید و یا اینکه جریمه شوید.

کیش و مات

ب) ۴٫ بازی را با قرار دادن شاه حریف در حالت کیش و مات خاتمه دهید.

اگر شاه حریف خود را کیش کنید و او قادر به انجام حرکتی برای محافظت از آن نیست ، کیش و مات رخ می دهد. وقتی این اتفاق می افتد ، با صدای بلند “Checkmate” کیش و مات را اعلام کنید تا پایان بازی اعلام شود. بگذارید حریف شما دوباره بررسی کند که آیا می تواند پیش از اعلام برنده شدنتان ، حرکتی انجام دهد! [۱۳]

 • اگر هیچ کدام از بازیکنها نتوانند حریف را وادار به خاتمه بازی کنند ، ممکن است بازی به تساوی ختم شود ، مثل این شرایط که شاهان تنها مهره های باقی مانده در صفحه باشند.

ج) استفاده از حرکات ویژه در شطرنج

چگونه شطرنج بازی کنید

ج) ۱٫ با استفاده از قانون “en passant” پیاده ها را بزنید.

En passant ، به معنای “در گذر” در فرانسه است ، زمانی است كه یك پیاده بعد از شروع حرکت ، پیاده دیگری را میزند. شما می توانید در صورتی که حریف در حرکت اول ۲ خانه را از موقعیت شروع خود به جلو بیاید و در کنار یکی از پیاده های شما قرار بگیرد این حرکت را بکنید. اگر این اتفاق بیفتد ، می توانید پیاده خود را به فضای پشت پیاده مخالف خود منتقل کنید تا آن را تصرف کنید. [۱۴]

 • شما فقط می توانید پس از حرکت حریف پیاده خود را حرکت دهید و باید بلافاصله باشد ونمیتوانید بعد از هر کاری صبر کنید که این کار را انجام دهد.

چگونه شطرنج بازی کنید

ج) ۲٫ پیاده را به اخر صفحه برسانید و آن را به وزیر ارتقا دهید.

اگر پیاده را به طرف پشت صفحه حریف خود بکشید ، بلافاصله به یک وزیر یا هر مهره دیگری ارتقا می یابد. وزیر شما هنگام ارتقاء پیاده خود در بازی باشد یا خیر فرقی نمی کند. بنابراین ، شما می توانید چندین وزیر را در یک بازی در اختیار داشته باشید. [۱۵]

 • برای نشان دادن ارتقاء پیاده در نماد شطرنج ، خانه ای را که در آن پیاده ارتقا یافته است بنویسید. سپس یک علامت برابر بنویسید و به دنبال آن یک Q برای نماد اینکه اکنون یک وزیر است. به عنوان مثال ، شما می توانید c8 = Q را بنویسید.
 • یک پیاده به لحاظ نظری به هر مهره ای ارتقا می یابد ، تنها وضعیتی که نمی خواهید پیاده خود را به وزیر ارتقا دهید این است که اگر این کار را آنجام دهید بازی به بن بست منجر شود و باعث می شود به تساوی ختم شود.

پیاده

ج) ۳٫ با رخ از شاه خود محافظت کنید.

یک بار در طول بازی ، شما می توانید یک حرکت خاص را که به شاه قلعه معروف است ، انجام دهید. به سمت قلعه ، شاه خود را به صورت افقی دو خانه حرکت دهید. سپس در همان ردیف ، رخ را به سرعت در طرف دیگر شاه بگذارید. [۱۶]

 • اگر شاه شما در حین حرکت از قبل کیش باشد ، یا اگر بعد از انجام این کار در حال کیش قرار گیرد ، نمی توانید شاه قلعه بکنید. همچنین نمی توانید از بین خانه هایی که مورد حمله مهره های دشمن قرار گرفته شاه قلعه کنید.
 • شما در صورتی فقط می توانید شاه قلعه کنید که در طول بازی هنوز شاه یا رخ تان را جابجا نکرده باشید و همچنین اگر فضای بین آنها خالی باشد.

د) تدوین استراتژی های برنده در شطرنج

چگونه شطرنج بازی کنید

د) ۱٫ ارزش نسبی هر مهره را بدانید.

هر مهره در یک بازی شطرنج بسته به میزان قدرت آن متفاوت است. وزیر ها قدرتمندترین مهره ها هستند و ۹ امتیاز دارند. رخ ها ۵ امتیاز دارند ، فیل ها و اسب ها ۳ امتیاز دارند و پیاده ها ۱ امتیاز دارند. سعی کنید از مهره های قدرتمند تان محافظت کنید تا بعداً در بازی از آنها استفاده کنید. [۱۷]

 • ارزش پادشاه تعریف نشده است زیرا نمی تواند اسیر شود.
 • مقدار کل مهره های موجود در صفحه را برای هر بازیکن مقایسه کنید تا مشخص شود چه کسی مزیت مادی دارد.
 • ارزیابی نقطه ای نیز هنگام در نظر گرفتن ضربات احتمالی مفید است. به عنوان مثال ، استفاده از مهره های با مقدار کمتر برای زدن مهره های با ارزش بالاتر ، مزیت بیشتری به شما می دهد.

چگونه شطرنج بازی کنید

د) ۲٫ از مهره های خود محافظت کنید.

هر بار که حریف شما حرکت می کند ، مدتی صفحه را اسکن کنید. اگر حریف شما قصد دارد مهره شما را در حرکت بعدی بزند ، مهره را از از آن خانه خارج کنید. سعی کنید مهره ای را که مهره شما را تهدید می کند تهدید کنید یا یکی از مهره های خود را به گونه ای حرکت دهید تا یک مهره قوی حریفتان را در مقابل تهدید کند.

 • قربانی کردن یک مهره تا حریف خود را به دام بیاندازید و با آن یک مهره حتی با ارزش بیشتر را بزنید هیچ اشکالی ندارد.
 • سعی کنید برای پیش بینی و خنثی کردن حرکت های حریف خود چند حرکت جلوتر را فکر کنید و برنامه هایش را متوقف کنید.

د) ۳٫ هدف کنترل مرکز صفحه شطرنج است.

مهره های نزدیک به مرکز قدرتمندترین آنها هستند زیرا بیشترین تحرک و کنترل را دارند. این کار باعث می شود حریف شما به حرکات طرفین و مهره های عقبی دست بزند که حرکات کمتری برای انتخاب در آنها وجود دارد. کنترل مرکز به شما کمک می کند تا به شکل توهین آمیز تری حریف مجبور به انجام حرکات تدافعی تر شود. [۱۸]

 •   ۱ یا ۲ پیاده را در مرکز صفحه نگه دارید تا همچنان بتوانید از مهره های قوی تان برای حمله استفاده کنید.

در کنار یک بازی خوب میتوانید یک قهوه داغ نیز نوش جان کنید. در مقاله چگونه میتوانیم با قهوه حس خوب را افزایش دهیم، ما برای شما نکات خوبی را فراهم کرده ایم. با ما در چگونه همراه باشید.


 

حاصل زحمات
Sahaj Grover
ترجمه شده از
wiki how

آرا حجازی

سید محمد حجازی ملقب به آرا. وی در سنه 1365 متولد شد. عاشق مطالعه یادگیری و آموزش مسائل نو است البته اگر عشق اولش قهوه و عشق دومش پیپ و عشق سومش فیلم را را قلم بگیریم . در طراحی و نقاشی سبک خاص خود را دارد . دانش آموخته کارشناسی آمار و کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی است و در رشته درسی خود در ترجمه دو کتاب مدیریت نیروی کار در جهان کسب و کار و کتاب رهبری و مدیریت نوآوری نقش داشته است "ایران عزیز را در جهالت گذارده اند... با هم بخوانیم و یاد بگیریم حتی مسائلی را که به نظر پیش پا افتاده می آیند" .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا