حسود

  • سلامت روانفرق خود شیفته با جامعه شناس

    خصوصیات خود شیفته و جامعه شناس

    وقتی شما با کسی ارتباط برقرار می کنید که خصوصیاتی خود محوری را بروز می دهد به آن فرد خودشیفته می گویید. خود شیفتگی و جامعه شناسی اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند زیرا از نظر شباهت بیماری بسیار به یکدیگر نزدیک هستند. هر دو اینها می توانند برای خود و افراد اطراف خود خطرناک باشند. اگر در دور و اطراف خود کسی هست که به او مشکوک هستید که امکان دارد به این بیماری ها دچار باشند باید برای امنیت خود حتما آنها را شناسایی کنید. در این مطلب به ویژگی این دو بیماری و فرق خود شیفته…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا