عصبانیت

  • سلامت روانبخشیدن

    چگونه ببخشیم؟

    شما نمی توانید به سادگی کسانی که به شما صدمه زده اند را ببخشید. با این حال وقتی یاد می گیرید ببخشید عصبانیت و منفی گری از شما دور می شود. همچنین بخشش باعث می شود احساس عمیق غم و ناراحتی را آزاد کنید. شما باید متوجه شوید که افکار منفی باعث افسردگی و اضطراب در شما می شود. با چگونه همراه شوید. علت بخشیدن شما شاید دلایل زیادی داشته باشید که بخشیدن دیگران برای شما سخت باشد. شاید این احساس را داشته باشید شخص مورد نظر لیاقت بخشش شما را ندارد یا زمانی بخشیدن بسیار دشوار می شود که…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا